Obu, J. (2011). Periglacialne in ledeniške oblike v zahodnem delu Pohorja. Dela, (35), 55–71. https://doi.org/10.4312/dela.35.55-71