Mavri, R. (2018). Trajnostno naĨrtovanje rekreacije na prostem v Triglavskem narodnem parku s poudarkom na socialni nosilni zmogljivosti. Dela, (50), 129-148. https://doi.org/10.4312/dela.50.129-148