Senegačnik, J. (2013). Migracije v slovenskih šolskih geografskih učbenikih. Dela, (40), 179–195. https://doi.org/10.4312/dela.40.179-195