CigličR. (2009). Vrednotenje naravnih in družbenih dejavnikov za potrebe sonaravnega razvoja s pomočjo geografskih informacijskih sistemov. Dela, (31), 79-92. https://doi.org/10.4312/dela.31.79-92