SićM. (2007). Prostorske in funkcijske spremembe v novejšem urbanem razvoju Zagreba. Dela, (27), 5-15. https://doi.org/10.4312/dela.27.5-15