Kordey, N. (1987). Prostorski vidiki ponudbe in povpraševanja po novih telekomunikacijskih uslugah v ZR Nemčiji. Dela, (5), 149–174. https://doi.org/10.4312/dela.5.149-174