Klemenčič, V. (1986). Prostorski dejavniki za lokacijo proizvodnih celic na območju KS Črne na Koroškem. Dela, (2), 1–27. https://doi.org/10.4312/dela.2.1-27