(1)
Vintar, Špela; Stepišnik, U. TermFrame: Sistematičen Pristop H kraški Terminologiji. dela 2020, 149-167.