(1)
Vintar Mally, K. Uspešnost Evropske Unije Pri ločevanju Socialno-Ekonomskega Napredka Od Vplivov Na Okolje. dela 2020, 105-123.