(1)
Strle, D.; Svetlin, D.; Glojek, K.; Kobal, M.; Pogačnik, K.; Ogrin, M. Meritve Koncentracij črnega Ogljika in dušikovega Dioksida Na Lavrici in V Kranju. dela 2021, 5-52.