(1)
Obu, J. Periglacialne in ledeniške Oblike V Zahodnem Delu Pohorja. dela 2011, 55-71.