(1)
Frelih, M. Karel Natek, Darko Ogrin, Irma Potočnik Slavič: Atlas Slovenije Za Osnovne in Srednje šole. dela 2014, 161-162.