(1)
CigličR. Vrednotenje Naravnih in družbenih Dejavnikov Za Potrebe Sonaravnega Razvoja S pomočjo Geografskih Informacijskih Sistemov. dela 2009, 79-92.