(1)
Sić, M. Prostorske in Funkcijske Spremembe V novejšem Urbanem Razvoju Zagreba. dela 2007, 5-15.