(1)
NatekK. Periglacialne Oblike Na Pohorju. dela 2007, 247-263.