(1)
Bördlein, R. Lokacijski Dejavniki Ponudnikov Informacijske in Komunikacijske Opreme - proučeni Na območju Ren - Maina. dela 1987, 135-147.