(1)
Jeršič, M. Kompatibilnost Turizma Na Kmetiji in Proizvodnje V celičnih Obratih. dela 1986, 85-87.