(1)
Klemenčič, V. Prostorski Dejavniki Za Lokacijo Proizvodnih Celic Na območju KS Črne Na Koroškem. dela 1986, 1-27.