[1]
Rebernik, D. 2020. Kakovost bivalnega okolja v izbranih soseskah enodružinskih hiš v obmestnih naseljih v Ljubljanski urbani regiji. Dela. 54 (dec. 2020), 53–74. DOI:https://doi.org/10.4312/dela.54.53-74.