[1]
Strle, D., Svetlin, D., Glojek, K., Kobal, M., Pogačnik, K. in Ogrin, M. 2020. Meritve koncentracij črnega ogljika in dušikovega dioksida na Lavrici in v Kranju. Dela. 54 (dec. 2020), 5–52. DOI:https://doi.org/10.4312/dela.54.5-52.