[1]
Obu, J. 2011. Periglacialne in ledeniške oblike v zahodnem delu Pohorja. Dela. 35 (dec. 2011), 55–71. DOI:https://doi.org/10.4312/dela.35.55-71.