[1]
CigličR. 2009. Vrednotenje naravnih in družbenih dejavnikov za potrebe sonaravnega razvoja s pomočjo geografskih informacijskih sistemov. Dela. 31 (dec. 2009), 79-92. DOI:https://doi.org/10.4312/dela.31.79-92.