[1]
Sić, M. 2007. Prostorske in funkcijske spremembe v novejšem urbanem razvoju Zagreba. Dela. 27 (dec. 2007), 5–15. DOI:https://doi.org/10.4312/dela.27.5-15.