[1]
Kordey, N. 1987. Prostorski vidiki ponudbe in povpraševanja po novih telekomunikacijskih uslugah v ZR Nemčiji. Dela. 5 (dec. 1987), 149–174. DOI:https://doi.org/10.4312/dela.5.149-174.