Uporaba geografskega informacijskega sistema v kvantitativni geomorfološki analizi porečja Une (Bosna in Hercegovina)

  • Aida Korjenić Oddelek za geografijo, Naravoslovno-matematična fakulteta, Univerza v Sarajevu
  • Amina Sivac Oddelek za geografijo, Naravoslovno-matematična fakulteta, Univerza v Sarajevu
  • Amra Banda Oddelek za geografijo, Naravoslovno-matematična fakulteta, Univerza v Sarajevu
Ključne besede: GIS, geomorfologija, morfometrija, krasoslovje, porečje Une, Bosna in Hercegovina

Povzetek

V prispevku smo s pomočjo geografskih informacijskih sistemov (GIS-ov), kartografskih in matematično-statističnih metod analizirali morfometrične značilnosti porečja Une. Kvantitativna geomorfološka analiza je vključevala hipsometrične značilnosti, naklone, vertikalno razčlenjenost reliefa in ekspozicije reliefa v porečju Une. Analizirani parametri so indikatorji reliefnih oblik in sodobnih procesov preoblikovanja reliefa. Pridobljeni podatki imajo numerično in praktično vrednost, na primer za potrebe kmetijstva, upravljanja voda, gradbeništva, urbanizma, turizma, prostorskega načrtovanja itd.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2017-12-31
Kako citirati
KorjenićA., SivacA., & BandaA. (2017). Uporaba geografskega informacijskega sistema v kvantitativni geomorfološki analizi porečja Une (Bosna in Hercegovina). Dela, (48), 77-94. https://doi.org/10.4312/dela.48.77-94
Področje
Razprave