Model celovite obravnave degradiranih območij kot podpora trajnostnemu prostorskemu in razvojnemu načrtovanju v Sloveniji

  • Barbara Lampič Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Simon Kušar Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Alma Zavodnik Lamovšek Katedra za prostorsko planiranje, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
Ključne besede: funkcionalno degradirano območje (FDO), evidenca, kriteriji za opredelitev, tipologija, spremljanje, prostorsko načrtovanje, trajnostni razvoj

Povzetek

V prispevku predstavljamo značilnosti funkcionalno degradiranih območij (FDO) v Sloveniji, kriterije za njihovo opredelitev, tipologijo ter argumente za nadaljnje spremljanje in redno ažuriranje novega prostorskega in podatkovnega sloja. Natančna prostorska umeščenost in poznavanje značilnosti razvrednotenih območij predstavljata pomemben korak v smeri trajnostnega načrtovanja in umeščanja dejavnosti v prostor. Leta 2017 smo v Sloveniji evidentirali 1081 FDO v skupni površini 3423 ha, med katerimi prevladujejo območja industrijskih in obrtnih dejavnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2017-12-31
Kako citirati
LampičB., KušarS., & Zavodnik LamovšekA. (2017). Model celovite obravnave degradiranih območij kot podpora trajnostnemu prostorskemu in razvojnemu načrtovanju v Sloveniji. Dela, (48), 5-59. https://doi.org/10.4312/dela.48.5-59
Področje
Razprave