Madžarska v luči obiska turistov iz Slovenije – prostorska razporeditev turističnega prometa in spletne ponudbe

  • Miha Koderman Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Oddelek za geografijo
  • Simon Kerma Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica
  • Tomaž Kostanjšek Novellus d.o.o.
Ključne besede: Madžarska, turisti iz Slovenije, organizirana turistična potovanja, analiza spletne turistične ponudbe, turistične agencije

Povzetek

V prispevku so predstavljene poglavitne značilnosti potovanj turistov iz Slovenije na Madžarsko. Uvodoma je podan pregled ključnih turističnih kazalcev te države, ki se v nadaljevanju podrobneje osredotoči na turiste iz Slovenije in njihovo vlogo v strukturi tujih obiskovalcev. Drugi del prispevka povzema glavne izsledke analize spletne ponudbe organiziranih turističnih potovanj, ki jo oglašujejo slovenske turistične agencije. Ponudba je bila predmet prostorske in vsebinske (pogostost pojavljanja oglaševanih destinacij, vrsta storitev, trajanje in cena) analize.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2017-12-30
Kako citirati
KodermanM., KermaS., & KostanjšekT. (2017). Madžarska v luči obiska turistov iz Slovenije – prostorska razporeditev turističnega prometa in spletne ponudbe. Dela, (47), 85-105. https://doi.org/10.4312/dela.47.85-105
Področje
Razprave