Vrednotenje izobraževalnega potenciala geodiverzitete na primeru Cerkniškega polja

  • Uroš Stepišnik Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
  • Mojca Ilc Klun Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
  • Blaž Repe Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
Ključne besede: geodiverziteta, varstvo narave, izobraževanje, ekskurzija, Cerkniško polje

Povzetek

Koncept geodiverzitete obstaja že več kot 20 let. Večina metod vrednotenja geodiverzitete se uporablja za ugotavljanje geokonzervatorskega ali geoturističnega potenciala. Metode, s katerimi bi lahko vrednotili izobraževalni potencial geodiverzitete, so zelo redke. Glavni cilj našega članka je podati novo metodo vrednotenja geodiverzitete za določanje izobraževalnega potenciala proučevanega območja. Metoda je uporabna za učne namene, ko učitelji načrtujejo organizacijo strokovnih ekskurzij ali terenskega dela.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2017-12-30
Kako citirati
StepišnikU., Ilc KlunM., & RepeB. (2017). Vrednotenje izobraževalnega potenciala geodiverzitete na primeru Cerkniškega polja. Dela, (47), 5-39. https://doi.org/10.4312/dela.47.5-39
Področje
Razprave