Toplotni stres v urbanem in suburbanem okolju ter njegova prostorska spremenljivost na primeru srednje velikega mesta

Miroslav Vysoudil, Michal Lehnert, Petr Kladivo

Povzetek


Članek obravnava prostorsko razporeditev toplotnega stresa v srednjeevropskem mestu in njegovi okolici. Preučevali smo čas, ko so bile na merskih postajah presežene mejne vrednosti indeksa Humidex in zračnih temperatur. Najdaljše obdobje neugodnih temperatur je bilo na stiku med srednje visokimi zgradbami in odprtim prostorom, najkrajše v sklenjeno pozidanih delih in blizu gozda. Ugotovili smo razlike v razporeditvi postaj z dolgimi obdobji visokih temperatur in postaj z dolgimi intervali visokih vrednosti indeksaHumidex. Pri vrednotenju toplotnega stresa z vidika mortalitete pa Humidex ni dal boljših rezultatov kot podatki o temperaturah zraka.

Ključne besede


temperatura zraka, toplotni stres, vročinski val, Humidex, humidnost, mortaliteta, mestna klima

Full Text:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.4312/dela.46.7.163-182

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Miroslav Vysoudil, Michal Lehnert, Petr Kladivo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Znanstvena založba Filozofske fakutlete Univerze v Ljubljani

ISSN (tiskana izdaja): 0354-0596
ISSN (spletna izdaja): 1854-1089