Kakovost bivalnega okolja v soseski Murgle – skandinavski urbanizem v Ljubljani

Dejan Rebernik

Povzetek


Osnovna značilnost, po kateri se soseska Murgle razlikuje od preostalih stanovanjskih območij v Ljubljani, je njena edinstvena urbanistična zasnova, ki izhaja iz tradicije skandinavskega urbanizma. Glavni namen prispevka je ocena zadovoljstva stanovalcev s kakovostjo bivalnega okolja 50 let po nastanku soseske. Poleg tega smo preučili postopno prostorsko, urbanistično in socialno preobrazbo soseske skozi čas. Na osnovi anketiranja prebivalstva smo ugotovili, da je soseska kljub številnim nedovoljenim posegom, ki niso skladni z osnovnim urbanističnim konceptom, zadržala visoko kakovost bivalnega okolja.

Ključne besede


Ljubljana, Murgle, kakovost bivalnega okolja, urbanizem, France Ivanšek

Full Text:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.4312/dela.46.5.123-141

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Dejan Rebernik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Znanstvena založba Filozofske fakutlete Univerze v Ljubljani

ISSN (tiskana izdaja): 0354-0596
ISSN (spletna izdaja): 1854-1089