Zaznavanje kakovosti zraka v Ljubljani

Katja Vintar Mally

Povzetek


V članku so predstavljeni rezultati raziskave, ki je z obsežnim anketiranjem v mestu Ljubljana ugotavljala zaznavanje kakovosti zraka, in sicer tako v primerjavi z zaznavanjem drugih okoljevarstvenih področij kot tudi v primerjavi z rezultati monitoringa kakovosti zraka na preučevanem območju. Ugotovitve kažejo, da prebivalci zaznavajo onesnaženost zraka kot glavni okoljski problem v mestu in da prepričanje o slabi kakovosti zraka v Ljubljani ostaja globoko zakoreninjeno kljub njenemu splošnemu izboljšanju.

Ključne besede


onesnaževanje zraka, kakovost zraka, zaznavanje okoljskih problemov, monitoring, Ljubljana, Slovenija

Full Text:

PDF PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.4312/dela.46.3.67-88

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Katja Vintar Mally

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Znanstvena založba Filozofske fakutlete Univerze v Ljubljani

ISSN (tiskana izdaja): 0354-0596
ISSN (spletna izdaja): 1854-1089