Predlog kvantitativnega modela vrednotenja geodiverzitete na primeru krasa zgornje Pivke, Slovenija

Uroš Stepišnik, Aleksandra Trenchovska

Povzetek


V članku je predstavljena nova metoda vrednotenja geodiverzitete, ki je bila preizkušena na kraškem območju Zgornje Pivke. Metoda temelji na vrednotenju celotnega območja na osnovi prostorske razporejenosti elementov geodiverzitete in razčlenjenosti površja. Razvili smo jo z namenom čimbolj objektivnega in sistematičnega vrednotenja geodiverzitete na nekem območju. V članku smo metodo uporabili na območju Zgornje Pivke, kjer se je izkazala za zelo uporabno.


Ključne besede


geodiverziteta, GIS, varstvo narave, geomorfologija, kras, Zgornja Pivka

Full Text:

PDF PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.4312/dela.46.2.41-65

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Uroš Stepišnik, Aleksandra Trenchovska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Znanstvena založba Filozofske fakutlete Univerze v Ljubljani

ISSN (tiskana izdaja): 0354-0596
ISSN (spletna izdaja): 1854-1089