Znanstvena konferenca karpatsko-balkansko-dinarske geomorfološke komisije

Karel Natek

Povzetek


V okviru delovanja Karpatsko-balkansko-dinarske geomorfološke komisije (okr. CBDGC) je septembra 2016 v Postojni potekala znanstvena konferenca, na kateri smo se zbrali geomorfologi in strokovnjaki sorodnih ved iz večine članic komisije. Ta že več kot pol stoletja na vsakih nekaj let pripravlja takšne konference z namenom izmenjavanja rezultatov znanstvenih raziskovanj in uporabe različnih raziskovalnih metod pri preučevanju reliefnih oblik in geomorfnih procesov, s poudarkom na ozemlju članic (Srednja in Jugovzhodna Evropa). Konferenco je pripravilo Geomorfološko društvo Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC SAZU in Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Na zasedanju se je zbralo 46 raziskovalcev, ki so predstavili 24 prispevkov v obliki referatov in 17 v obliki posterjev, prišli pa so iz Poljske, Češke, Slovaške, Madžarske, Romunije, Avstrije, Makedonije, ZDA in Slovenije.

Ključne besede


znanstvena konferenca

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4312/dela.46.12.193-194

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Karel Natek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Znanstvena založba Filozofske fakutlete Univerze v Ljubljani

ISSN (tiskana izdaja): 0354-0596
ISSN (spletna izdaja): 1854-1089