Prostorsko-časovna razporeditev hudourniških poplav v Sloveniji

Tajan Trobec

Povzetek


Prispevek preučuje prostorsko razporeditev pogostnosti hudourniških poplav ter njihovo razporeditev preko leta. V prostorsko-časovnih analizah preteklega hudourniško- poplavnega dogajanja je zajetih 124 hudourniških poplav, ki so med letoma 1550 in 2015 prizadele območje Slovenije. Hudourniške poplave so najpogostejše v goratem in hribovitem delu severne Slovenije, ki vključuje alpski ter večji del predalpskega sveta. Jesenske hudourniške poplave se pojavljajo v pretežnem delu države, poletne hudourniške poplave pa predvsem na vzhodu. V večjem delu države prevladujejo jesenske hudourniške poplave.

Ključne besede


naravne nesreče, hidrogeografija, prognostična geografija, hudourniške poplave, porečja, hidrografska območja, Slovenija

Full Text:

PDF PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.4312/dela.46.1.5-39

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Tajan Trobec

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Znanstvena založba Filozofske fakutlete Univerze v Ljubljani

ISSN (tiskana izdaja): 0354-0596
ISSN (spletna izdaja): 1854-1089