Geoinformacijska podpora pri določanju primerne lokacije za postavitev lesnopredelovalnega centra v občini Ilirska Bistrica

  • Ajda Kafol Stojanović Viška cesta 49a, SI-1000 Ljubljana
  • Blaž Repe Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: lesnopredelovalni center, občina Ilirska Bistrica, geoinformatika, geoinformacijska podpora odločanju, Slovenija

Povzetek

V prispevku je opisan primer uporabe geoinformacijske podpore odločanju pri iskanju primerne lokacije za postavitev lesnopredelovalnega centra. Analiza je bila omejena na občino Ilirska Bistrica, ki izkazuje velik potencial za rabo lesne biomase. Odločitev smo podprli z ovrednotenimi dejavniki in omejitvami, ki vplivajo na primernost lokacije. Rezultat večkriterijskega vrednotenja je zemljevid primernosti za postavitev lesnopredelovalnega centra in predstavitev najprimernejše, terensko preverjene lokacije v neposredni bližini Ilirske Bistrice.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2016-12-29
Kako citirati
Kafol StojanovićA., & RepeB. (2016). Geoinformacijska podpora pri določanju primerne lokacije za postavitev lesnopredelovalnega centra v občini Ilirska Bistrica. Dela, (45), 83-99. https://doi.org/10.4312/dela.45.83-99
Področje
Razprave