Rekonstrukcija ozemelj prazgodovinskih skupnosti na prostoru severnega in srednjega Velebita z uporabo GIS-ov

Avtorji

  • Vedrana Glavaš Oddelek za arheologijo, Univerza v Zadru Obala Kralja Petra Krešimira IV. 2, HR-23000 Zadar
  • Aleš Grlj Harpha Sea, d. o. o. Koper Čevljarska 8, SI-6000 Koper

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.45.65-81

Ključne besede:

železna doba, gradišča, gospodarsko zaledje, GIS, Velebit

Povzetek

Prispevek obravnava metodo rekonstrukcije ozemelj prazgodovinskih skupnosti z uporabo geografskih informacijskih sistemov (GIS-ov). Osredotočili smo se na železnodobne skupnosti severnega in srednjega Velebita na Hrvaškem, vendar je materialnih ostankov, ki bi neposredno dokazovali njihov obseg, zelo malo. Ozemlja predantičnih skupnosti smo modelirali z uporabo GIS-a glede na reliefne značilnosti in časovno oddaljenost dveh ur hoje od osrednjih gradišč z uporabo Toblerjeve enačbe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2016

Kako citirati

Glavaš, V., & Grlj, A. (2016). Rekonstrukcija ozemelj prazgodovinskih skupnosti na prostoru severnega in srednjega Velebita z uporabo GIS-ov. Dela, (45), 65–81. https://doi.org/10.4312/dela.45.65-81

Številka

Rubrike

Razprave