Določanje kratkoročnih sprememb na klifu med Fieso in Pacugom s podatki letalskega lidarja

  • Nataša Kolega Harpha sea, d. o. o., Čevljarska 8, SI-6000 Koper in Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem Titov trg 5, SI-6000 Koper
  • Patricija Prelc Kolodvorska cesta 14a, SI-6257 Pivka
Ključne besede: flišni klifi, recentno spreminjanje obale, lidarsko snemanje, oblak točk, klif med Fieso in Pacugom, slovenska obala

Povzetek

Prispevek obravnava problematiko določanja kratkoročnih sprememb na flišnih klifih na slovenski obali s pomočjo dveh nizov podatkov letalskega lidarskega snemanja (z vmesnim razmikom treh let). Metoda se še razvija in se običajno uporablja v kombinaciji s terestričnim lidarjem. Na klifu med Fieso in Pacugom smo izvedli eksperimentalni poskus določanja kratkoročnih sprememb: največji delež razlik se je zgodil na steni klifa in abrazijski polici ter na osrednjem delu klifa, iz česar sklepamo, da je to najaktivnejši del klifa. Raziskava je pokazala, da je uporaba letalskih lidarskih posnetkov kljub določenim pomanjkljivostim lahko zelo uporaben pripomoček.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2016-12-29
Kako citirati
KolegaN., & PrelcP. (2016). Določanje kratkoročnih sprememb na klifu med Fieso in Pacugom s podatki letalskega lidarja. Dela, (45), 31-48. https://doi.org/10.4312/dela.45.31-48
Področje
Razprave