Lokalno podnebje in topoklimatska karta Jezerskega

Avtorji

  • Darko Ogrin Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
  • Tanja Koželj Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
  • Miroslav Vysoudil Department of Geography, Faculty of Science, Palacký University Olomouc, 17. listopadu 12, CZ-77146 Olomouc

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.45.5-30

Ključne besede:

lokalno podnebje, topoklimatsko kartiranje, topoklimatska karta, termalni monitoring, Jezersko, Slovenija

Povzetek

V prispevku so prikazane osnovne topoklimatske značilnosti Jezerskega, ki so rezultat splošnih podnebnih potez in specifičnih lokalnih razmer. Prostorsko najbolj razširjene topoklimatske enote so posledica razlik v osončenosti ter součinkovanja lokalnih reliefnih danosti in rabe tal. Prikazane so na pregledni topoklimatski karti v merilu 1 : 25.000.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2016

Kako citirati

Ogrin, D., Koželj, T., & Vysoudil, M. (2016). Lokalno podnebje in topoklimatska karta Jezerskega. Dela, (45), 5–30. https://doi.org/10.4312/dela.45.5-30

Številka

Rubrike

Razprave