Identifikacija vročih točk geodiverzitete na primeru krajinskega parka Rakov Škocjan

  • Uroš Stepišnik Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
  • Blaž Repe Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: geografija, geomorfologija, geodiverziteta, geomorfološka dediščina, varstvo narave, Rakov Škocjan, Slovenija

Povzetek

Kljub številnim načinom vrednotenja geodiverzitete prevladujejo predvsem metode, ki temeljijo na subjektivno zasnovanih kriterijih, kar se kaže v kvaliteti in primerljivosti pridobljenih podatkov. Namen članka je predstaviti aplikacijo metode vrednotenja geodiverzitete, ki v veliki meri izloča subjektivne dejavnike. Metodo, s katero smo izračunali indeks geodiverzitete na podlagi hrapavosti površja in prostorsko razporeditev geodiverzitete, smo uporabili na območju Rakovega Škocjana.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-12-01
Kako citirati
StepišnikU., & RepeB. (2015). Identifikacija vročih točk geodiverzitete na primeru krajinskega parka Rakov Škocjan. Dela, (44), 45-62. https://doi.org/10.4312/dela.44.45-62
Področje
Razprave