Prostorski in prebivalstveni razvoj naselij v južnem delu Ljubljanske urbane regije

  • Dejan Rebernik Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
  • Marko Krevs Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: Ljubljana, Ljubljanska urbana regija, suburbanizacija, periurbanizacija, obmestje, podeželsko naselje

Povzetek

Prispevek prinaša rezultate analize spreminjanja števila prebivalstva in sočasnega prostorskega razvoja naselij južnega dela Ljubljanske urbane regije, ki smo ga opredelili kot območje občin Borovnica, Brezovica, Log-Dragomer, Ig in Škofljica. To območje vključuje ožje suburbanizirano obmestje, širše obmestje in podeželska naselja. Želeli smo ugotoviti, ali se dinamika spreminjanja števila prebivalstva in prostorski razvoj naselij razlikujeta. Zanimalo nas je tudi, ali je v primerjavi z obdobjem pred letom 2002 prišlo do pomembnejših sprememb v gibanju in težnjah spreminjanja števila prebivalstva.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2013-12-01
Kako citirati
RebernikD., & KrevsM. (2013). Prostorski in prebivalstveni razvoj naselij v južnem delu Ljubljanske urbane regije. Dela, (40), 91-116. https://doi.org/10.4312/dela.40.91-116
Področje
Razprave