Spreminjanje temperatur na Gorenjskem v obdobju 1961–2010

  • Miha Klemenčič
  • Neža Marolt
  • Matej Ogrin Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
  • Estera Popovič
Ključne besede: Slovenija, Gorenjska, podnebne spremembe, ogrevanje ozračja, klimatogeografija

Povzetek

Podnebne spremembe zaradi globalnega ogrevanja ozračja so realnost in obstajajo precej jasni podatki o spremembah globalne temperature planeta ali njegovih delov, kot so kontinenti, oceani in gorske verige. Nekoliko manj je študij za manjše regije ali pokrajine. Prispevek govori o temperaturnih spremembah na Gorenjskem od leta 1961 do 2010 v obliki primerjave dveh 30-letnih obdobij (1961–1990 in 1981–2010) in tudi prikaza linearnih trendov zadnjega 30-letnega obdobja. Upoštevali smo podatke o temperaturah na petih meteoroloških postajah, dveh nižinskih, eni dolinski, eni sredogorski in eni visokogorski.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2013-12-01
Kako citirati
KlemenčičM., MaroltN., OgrinM., & PopovičE. (2013). Spreminjanje temperatur na Gorenjskem v obdobju 1961–2010. Dela, (40), 73-89. https://doi.org/10.4312/dela.40.73-89
Področje
Razprave