Vpliv malih hidroelektrarn na populacijo potočne postrvi (Salmo trutta L.) na primeru reke Mislinje

  • Blaž Cokan Smrečnikovo 4, SI-2392 Mežica
  • Blaž Repe Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: zoogeografija, potočna postrv, mala hidroelektrarna, rečni pretok, Mislinja

Povzetek

Potočno postrv (Salmo trutta L.) v reki Mislinji že desetletje z odvzemom vode iz struge ogrožajo male hidroelektrarne (MHE). Da bi ugotovili njihov vpliv na populacijo potočne postrvi, smo izvedli elektroizlov potočnih postrvi. Ujetim osebkom smo izmerili dolžino in maso. Pridobljene podatke smo analizirali in podali ugotovitve o biomasi, naseljenosti, povprečni masi in dolžini ter številu ujetih osebkov. Ugotovili smo, da se je populacija potočne postrvi na odsekih, kjer odvzemajo vodo za potrebe MHE, zmanjšala.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2013-12-01
Kako citirati
CokanB., & RepeB. (2013). Vpliv malih hidroelektrarn na populacijo potočne postrvi (Salmo trutta L.) na primeru reke Mislinje. Dela, (40), 7-24. https://doi.org/10.4312/dela.40.7-24
Področje
Razprave