Vegetacijski pasovi na meliščih v slovenskih Alpah

  • Matej Blatnik Vrhpolje 10, SI-1295 Ivančna Gorica
  • Blaž Repe Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: biogeografija, pobočni procesi, melišča, vegetacija, pionirske rastlinske vrste, Alpe

Povzetek

Z več kot 60 % gozdnih in blizu 25 % travnatih površin velja Slovenija za lep primer ‘zelene’ države. Nekoliko drugačno je stanje v visokogorju, kjer so zaradi višje nadmorske višine, nižje povprečne temperature in aktivnih pobočnih procesov rastiščni pogoji zaostreni. V pričujočem prispevku so predstavljene nekatere značilnosti melišč s poudarkom na pred-stavitvi vegetacijskih pasov. Slednje smo določili na podlagi terenskega popisa rastlinskih vrst na dvanajstih meliščih na območju Karavank, Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alp.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2012-12-01
Kako citirati
BlatnikM., & RepeB. (2012). Vegetacijski pasovi na meliščih v slovenskih Alpah. Dela, (37), 45-63. https://doi.org/10.4312/dela.37.45-63
Področje
Razprave