Devetdeset let geografske knjižnice

Avtorji

  • Martina Frelih Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
  • Ida Knez Račič Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
  • Lucija Miklič Cvek Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
  • Janja Turk Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.32.135-153

Ključne besede:

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, geografska knjižnica, razvoj knjižnice

Povzetek

Članek predstavlja devetdeset let delovanja knjižnice Oddelka za geografijo, ki je po velikosti fonda druga največja knjižnica na Filozofski fakulteti v Ljubljani in osrednja visokošolska knjižnica za geografijo. Opisani so njen nastanek, prostorske spremembe, razvoj knjižnične zbirke, kader knjižnice in knjižnični katalogi. Pomemben del knjižničnega fonda je kartografsko gradivo, ki se ga hrani v kartografski zbirki. Knjižnica nudi različne storitve - poleg najpomembnejše izposoje knjižničnega gradiva je to izobraževanje uporabnikov, izdelovanje bibliografij, dostop do informacijskih virov in objavljanje Biltena novosti. V sklepnem delu so podani načrti za prihodnost knjižnice.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.2009

Kako citirati

Frelih, M., Knez Račič, I., Miklič Cvek, L., & Turk, J. (2009). Devetdeset let geografske knjižnice. Dela, (32), 135–153. https://doi.org/10.4312/dela.32.135-153

Številka

Rubrike

Razgledi