Odnos prebivalstva slovenskih alpskih turističnih krajev do turizma in njegovih učinkov

  • Dejan Cigale Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: Alpe, Slovenija, turizem, rekreacija, učinki turizma, percepcija učinkov turizma

Povzetek

Namen prispevka je bil ugotoviti, kako domačini zaznavajo pozitivne in negativne učinke turizma v slovenskem alpskem svetu ter, kako percepcija učinkov vpliva na njihov odnos do turizma in turističnega razvoja. V ta namen je bila izvedena anketna raziskava v petih turističnih krajih. Kljub razlikam med kraji so bile ugotovljene številne skupne značilnosti. Povsod prevladuje pozitiven odnos do turizma. V splošnem so bili kot najpomembnejši vrednoteni ekonomski, kot najmanj pomembni pa socio-kulturni učinki turizma.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2009-12-01
Kako citirati
CigaleD. (2009). Odnos prebivalstva slovenskih alpskih turističnih krajev do turizma in njegovih učinkov. Dela, (31), 93-113. https://doi.org/10.4312/dela.31.93-113
Področje
Razgledi