Brezstropa jama v Podbojevem lazu, Rakov Škocjan

  • Uroš Stepišnik Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
  • Mateja Ferk
  • Blaž Kodelja
  • Boštjan Burger
  • Maja Abramović
  • Simona Peterca
Ključne besede: kras, Rakov Škocjan, brezstropa jama, električna upornost tal (ERI)

Povzetek

Predstavljena je brezstropa jama v Podbojevem lazu, v severozahodnem delu Rakovega Škocjana. Opisane so morfometrične in morfogenetske značilnosti več odsekov brezstrope jame in njene okolice. Brezstropa jama se je razvila iz epifreatičnega jamskega sistema, ki je deloval kot odtočni sistem iz doline Raka. Na podlagi podrobne morfometrične analize pobočij je bilo ugotovljeno, da brezstropa jama ni nastala sočasno. Zaradi neuravnanega površja je bil jamski strop denudiran postopoma.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2009-12-01
Kako citirati
StepišnikU., FerkM., KodeljaB., BurgerB., AbramovićM., & PetercaS. (2009). Brezstropa jama v Podbojevem lazu, Rakov Škocjan. Dela, (31), 37-53. https://doi.org/10.4312/dela.31.37-53
Področje
Razprave