Okoljski izzivi trajnostnega razvoja v hrvaškem delu severnega Jadrana

  • Jelena Lončar Department of Geography Faculty of Science University of Zagreb Marulićev trg 19, HR-10000 Zagreb Croatia
  • Mladen Maradin Department of Geography Faculty of Science University of Zagreb Marulićev trg 19, HR-10000 Zagreb Croatia
Ključne besede: trajnostni razvoj, okolje, vpliv človeka na okolje, obalno območje, Jadransko morje, Hrvaška

Povzetek

Članek obravnava nekatere geografske vidike trajnostnega razvoja na območju severnega Jadrana v Republiki Hrvaški. Ta občutljiva regija se sooča s problemi urejanja prostora, oskrbe z vodo, ravnanja z odpadki, prometa in energetike, še zlasti v času turistične sezone, ko se močno povečajo obremenitve infrastrukture v obalnem območju, kjer je velika koncentracija prebivalstva in turističnih zmogljivosti. Dodatne okoljske probleme prinaša načrtovana gradnja naftovoda v okviru rusko-hrvaškega projekta Družba-Adria.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2009-12-01
Kako citirati
LončarJ., & MaradinM. (2009). Okoljski izzivi trajnostnega razvoja v hrvaškem delu severnega Jadrana. Dela, (31), 159-173. https://doi.org/10.4312/dela.31.159-173
Področje
Razgledi