Mesto kot ekosistem

  • Metka Špes Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: mesto, urbani ekosistem, trajnostni razvoj

Povzetek

Mesta lahko pri iskanju svoje poti v trajnost najdejo dobre strokovne podlage, razlage in vzore v razumevanju delovanja ekosistemov. Če mesto prepoznamo kot ekosistem z medsebojno povezanostjo in soodvisnostjo vseh njegovih sestavin, lažje definiramo tudi njegovo nosilno sposobnost in z razumevanjem njegovega metabolizma razložimo še vzroke in posledice negativnih učinkov človekovega delovanja. Z razumevanjem mesta kot odprtega ekosistema prepoznamo tudi njegovo delovanje, vlogo in vplive na različnih ravneh. V prispevku so predstavljeni tudi pogoji in izzivi, ki se jim bodo morala približati mesta na poti k trajnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2009-12-01
Kako citirati
ŠpesM. (2009). Mesto kot ekosistem. Dela, (31), 5-20. https://doi.org/10.4312/dela.31.5-20
Področje
Razprave