Povezovanje socialno-ekonomskega razvoja in okoljskih pritiskov

  • Katja Vintar Mally Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: trajnostni razvoj, metode, ekološki odtis, človekov razvoj, indeks uravnoteženosti razvoja

Povzetek

Paradigma trajnostnega razvoja terja nove pristope k proučevanju povezav med socialnoekonomskim razvojem in njegovimi okoljskimi pritiski. V ta namen je bil oblikovan tristopenjski interakcijski regionalnogeografski model. Nov indeks predstavlja poskus vrednotenja stopnje splošne uravnoteženosti razvoja v posamezni državi ali regiji, saj nadgrajuje že uveljavljeni indeks človekovega razvoja z okoljsko razsežnostjo (t.j. ekološkim odtisom) in posledično močno spreminja uveljavljene predstave o svetovni blaginji in razvitosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2007-12-01
Kako citirati
Vintar MallyK. (2007). Povezovanje socialno-ekonomskega razvoja in okoljskih pritiskov. Dela, (27), 149-162. https://doi.org/10.4312/dela.27.149-162
Področje
Razprave