Tri paradigme novodobnega razvoja slovenskih mest

  • Vladimir Drozg Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor
Ključne besede: morfologija mest, paradigma, vrtno mesto, soseska, fraktalno mesto

Povzetek

Prispevek obravnava tri paradigme prostorskega razvoja mest v Sloveniji, in sicer: vrtno mesto, sosesko in fraktalno mesto, z namenom primerjati jih med seboj in spoznati ustroj mest, kakršen je nastal ob implementaciji posameznega koncepta. Ugotovitve slonijo na primerjavah treh stanovanjskih območij v Mariboru, Ravnah na Koroškem in v Ljubljani.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2007-12-01
Kako citirati
DrozgV. (2007). Tri paradigme novodobnega razvoja slovenskih mest. Dela, (27), 135-147. https://doi.org/10.4312/dela.27.135-147
Področje
Razprave